PARAFIA POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO MARCINA BISKUPA W WYRZYSKU

Rada parafialna

19.10.2013

Komunikat rady parafialnej

Rada Parafialna uprzejmie informuje, że w dniu 09.10.2013r. miał miejsce odbiór prac dotyczący ostatniego etapu - remontu dachu naszego Kościoła. Koszty całkowite ostatniego etapu zgodnie z wcześniej podpisaną umową oraz wynajem podnośnika to kwota 60 932.64zł

Zebrana kwota do dnia 19.10.2013r.(wliczając w to obie dotacje, oraz kwotę pozostałą z 2012r) pozwoliła na całkowitą zapłatę wszystkich zobowiązań wynikających z remontu dachu. Pozostało 3 263.06, które zgodnie z intencją prowadzonej zbiórki na remont dachu Kościoła, może być zagospodarowana na dalszy remont budynku naszej świątyni, np. remont stopnia przy głównym wejściu, i inne. Kwota, która pozostanie przechodzi oczywiście na rok 2014. Konto bankowe jest aktualne i można dokonywać wpłat na przyszłoroczne remonty Kościoła.

Rada Parafialna składa serdeczne podziękowanie wszystkim parafianom za wszelką pomoc, która miała miejsce przy realizacji tego zadania. Dziękujemy za wszystkie ofiary pieniężne bo tylko dzięki nim można było prace sprawnie zakończyć.

W planach na przyszły rok rozważamy potrzebę wykonania kolejnych prac związanych z remontem budynku Kościoła np. wykonanie izolacji w celu usunięcia wilgoci ze ścian, wymiana małych okien na wysokości chóru, usunięciu zacieków i plam wewnątrz kościoła, usunięciu pęknięć tynku z odnowieniem przez pomalowanie. W planach jest również remont dachu plebani. Potrzeb jest wiele. Wszystko jest uzależnione od możliwości finansowych parafii. Będziemy oczywiście zabiegać o środki z zewnątrz.

Szczególne miejsce chcemy poświęcić dla cmentarza parafialnego i kaplicy cmentarnej. Wiele słów zostało już powiedzianych i to słów krytycznych.

Prosimy o opinie w sprawie przyszłorocznych prac, tylko wspólny wysiłek przynosi dobre efekty.

Dziękujemy raz jeszcze wszystkim
Rada Parafialna

28.02.2013

Komunikat rady parafialnej

Mija niebawem 3-ci miesiąc od powołania rady parafialnej, więc nadarza się okazja do podsumowania tego okresu. Rozpoczynając działanie należało zapoznać się z różnymi sprawami dotyczącymi parafii.

Pierwszymi zadaniami, z którym szybko się uporano to:

Wszystko to co sami wszyscy widzimy, że jest do zrobienia, będzie możliwe tylko wtedy jak uda się zgromadzić środki finansowe. Wierzymy, że się uda.

Rada Parafialna